Aktivitu sboru přibližuje nalezená zpráva z výročky 1998

Čas od času se objeví dokumenty, o kterých se buď neví, že existovaly nebo se na ně časem zapomnělo, a jejich nalezení se pojí se zvídavým vzpomínáním „jak to vlastně tehdy bylo„. Objevená hasičská kronika v roce 2012 v sobě ukrývala magické datum založení našeho sboru a dala podnět k oslavám 90. výročí, které proběhly v roce 2013 v rámci okrskové soutěže.

Do série zapomenutých a objevených dokumentů nyní můžeme počítat i revizní deník z roku 1975. Ten v sobě shodou okolností měl i vložený list se záznamem z výroční schůze z roku 1998.

A jak že to tehdy vlastně bylo?

SDH v Lovětíně, 9.1.1998

Zápis z výroční valné hromady SDH v Lovětíně konané dne 9.1.1998

Účast: 15 členů

 

1. Zahájení

Valnou hromadu zahájil starosta Josef Košťál. Přivítal přítomné a přečetl program valné hromady. Dále pak přečetl zprávu o činnosti sboru za uplynulý rok.

2. Oprava hasičské zbrojnice

V opravě hasičské zbrojnice se bude pokračovat. Bude potřeba nahodit opravenou zeď. Takže kdo bude moct aby se zúčastnil.

3. Zvýšení členského příspěvku

Starosta Košťál podal návrh na zvýšení příspěvku za člena. Tento návrh po delší diskusi nebyl odhlasován.

4. Uspořádání hasičského plesu

Bylo ujednáno, že ples se uspořádá 12. ledna

5. Provedení protipožárních domovních prohlídek

V letošním roce budou provedeny domovní protipožádní prohlídky. Prohlídky provedou dvojice Jůn Josef, Schenk Radek a Fous Jaroslav a Košťál Josef.

6. Přijmutí nových členů

Do načeho sboru byli přijati noví členové Havelka Rosťa, Boček Martin a Suran Ondřej.

7. Dar postiženým povodněmi

Náš sbor daroval postiženým povodněmi 2.000 Kč.

Tímto bodem byla valná hromada ukončena.

Okomentovat

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress